Smještaj i stanovanje

Unaprijed organizirajte svoj boravak

Ako ne posjedujete vlastitu nekretninu, dobro je prije dolaska u Hrvatsku dogovoriti smještaj, čak i u prvima danima boravka.
 
Ne zaboravite i na savjet iz članka Prvi koraci u Hrvatskoj vezano uz prijavu prebivališta/boravišta u policijskoj upravi ili policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj prema mjestu smještaja/stanovanja.   
 
Najam smještaja
Iznajmljeni smještaj ima mnogo oblika. Možete birati između kuća, stanova, stana u kući, soba ovisno o tome što odgovara vašim potrebama i vašem proračunu. Ugovorom o najmu u pisanom obliku određuju se iznos najamnine, druga prava i obveze te otkazni rok. Ugovor o najmu dokument je koji će vam zatrebati prilikom prijave prebivališta/boravišta, ishođenja osobne iskaznice i/ili prilikom predaje zahtjeva za odobrenje privremenog boravka članova vaše obitelji koji svoj boravak u Hrvatskoj reguliraju temeljem Zakona o strancima.
 
Kupnja nekretnine
Ako razmišljate o kupnji kuće ili stana, dobro je imati saznanja o tržišnim cijenama nekretnina u Hrvatskoj, postupku kupnje i prodaje kuće/stana, upisa vlasništva, troškova i poreznih obveza. Pri kupnji stana ili kuće svakako dobro provjerite dokumentaciju - izvadak iz zemljišne knjige, građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt za građenje, uporabnu dozvolu i energetski certifikat.
 
Detaljne informacije o kupnji nekretnine kao i o državnim mjerama pomoći i potpori za mlade i obitelji putem subvencioniranja stambenih kredita i poticajne stanogradnje saznajte u temi Kupnja, prodaja i najam nekretnine