Prvi koraci

Pravni i administrativni sustav svake države je složen - želimo ga učiniti jednostavnijim i bržim

Prvi korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja
Vaša policijska uprava/policijska postaja mjesto je kojem se obraćate radi prijave prebivališta/boravišta kao i reguliranja boravka članova obitelji koji nisu hrvatski državljani te ishođenja hrvatskih dokumenata.  
 
Prijava prebivališta/boravišta  
Po dolasku u Republiku Hrvatsku potrebo je da vi, kao i svi članovi vaše obitelji prijavite prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.
 
Prijava prebivališta i boravišta hrvatskih državljana podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.
 
Ukoliko supružnik ili drugi član vaše obitelji nije hrvatski državljanin i državljanin je države trećih zemalja, obratite pažnju na sve korake i vremenske rokove prijave boravka državljana trećih zemalja. Nadalje slijede i drugi koraci pri reguliranju zakonitog boravka stoga su vam te važne informacije dostupne u poglavlju strani državljani u Republici Hrvatskoj.
 
Ishođenje hrvatskih dokumenata
Najvažniji dokument koji će se od vas potraživati za brojne radnje koje će te provoditi je hrvatska elektronička osobna iskaznica.
Pravo na hrvatsku elektroničku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Zahtjev za ishođenje osobne iskaznice podnosite osobno.
U policijskoj upravi/policijskoj postaji možete ishoditi i druge hrvatske dokumente kao što je to putovnica, vozačka dozvola i dr. te predati zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva.
 
Drugi korak – Matični ured
Isprave iz državnih matica
Vaši upisi podataka o rođenju te sklapanju braka nastalih u inozemstvu upisuju se u državne matice na temelju izvatka inozemnog tijela.
Ako još niste izvršili odnosno upisali činjenice koje su upisuju u državne matice kao što je npr. činjenica rođenja, vjenčanja ili upisa djeteta u knjigu državljana i matičnu knjigu rođenih, a imate prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, isto možete učiniti u matičnom uredu prema mjestu vašeg prebivališta.
Ukoliko nemate prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj već boravište, naknadni upis obavit ćete prema mjestu rođenja ako je vaše mjesto rođenja u Republici Hrvatskoj.
Ako pritom niste rođeni u Republici Hrvatskoj, naknadni upis možete obaviti u jednom od matičnih ureda na području Grada Zagreba.
Podaci o matičnim uredima u Republici Hrvatskoj nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Izvaci iz državnih matica potrebni su vam npr. prilikom predaje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva, upis djeteta u vrtić i/ili školu i ostvarivanja drugih prava iz sustava zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Također na portalu e-Građani možete zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana.

Više o korištenju stranih javnih isprava u Republici Hrvatskoj i o tome da li vam je potrebna legalizacija/nadovjera vaših dokumenata možete pročitati u članku Ovjera stranih i domaćih javnih isprava.
 
Navodimo i poveznicu Sudačka mreža, jedinstvenu elektroničku bazu podataka za područje cijele Hrvatske na kojoj možete pronaći sudskog tumača s ovlastima za prijevod vaših dokumenta.
 
Dobro je znati…
Kako se za upravne i druge postupke naplaćuje upravna pristojba ili je potrebno kupiti državni biljeg, korisno je i priručno otvoriti i svoj osobni bankovni račun u nekoj od financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, a za što vam je potrebna osobna iskaznica (valjana putna isprava) i da imate dodijeljen osobni identifikacijski broj OIB.
Svoj OIB možete saznati na stranicama Porezne uprave, a usluzi se može pristupiti i direktno preko portala e-Građani.