Visoko obrazovanje

Bolonjski proces

Bolonjski proces uveo je niz novina: tri razine studija, ECTS bodove, nove akademske titule i stručne nazive

Sveučilišni i/ili stručni studij

Sveučilišni studij vas priprema za karijeru u znanosti i poslovnom svijetu, a stručni studij pruža znanje i vještine za neposredno uključivanje na tržište rada

Upis na studij

Na studij se upisujete na temelju javnog natječaja kao redoviti ili izvanredni student

Novi akademski i stručni nazivi i novi studiji

Ako ste završili studij prije provedbe bolonjske reforme, vaše kvalifikacije i vaša prava ostaju isti kao što su bili dosad

Prelazak na drugi studij i usporedno studiranje

Odluku o tome možete li prijeći s jednog visokog učilišta na drugo donosi učilište na kojem želite nastaviti studij

ISVU - informacijski sustav visokih učilišta

Preko Studomata možete prijaviti i odjaviti ispit, upisati godinu, odabrati izborne predmete i dobiti razne potvrde izvan radnog vremena studentske referade

Studentski standard (6)

Kao redoviti student imate pravo na subvencionirani smještaj, prehranu i prijevoz

Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručno osoblje za Oružane snage RH, upišite preddiplomske i diplomske vojne studije: Vojno vođenje i upravljanje, Vojno inženjerstvo ili Vojno pomorstvo

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija imaju hrvatski državljani, strani državljani i osobe bez državljanstva

Studiranje za strane državljane u RH

Sve o studiranju za strane državljane u Republici Hrvatskoj saznajte na portalu "Study in Croatia"

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Ako upisujete studijski program s oznakom HKO-a, to je program osigurane relevantnosti i kvalitete