Visoko obrazovanje

Bolonjski proces

Bolonjski proces uveo je niz novina: tri razine studija, ECTS bodove, nove akademske titule i stručne nazive

Sveučilišni i/ili stručni studij

Sveučilišni studij vas priprema za karijeru u znanosti i poslovnom svijetu, a stručni studij pruža znanje i vještine za neposredno uključivanje na tržište rada

Upis na studij

Na studij se upisujete na temelju javnog natječaja kao redoviti ili izvanredni student

Novi akademski i stručni nazivi i novi studiji

Ako ste završili studij prije provedbe bolonjske reforme, vaše kvalifikacije i vaša prava ostaju isti kao što su bili dosad

Prelazak na drugi studij i usporedno studiranje

Odluku o tome možete li prijeći s jednog visokog učilišta na drugo donosi učilište na kojem želite nastaviti studij

ISVU - informacijski sustav visokih učilišta

Preko Studomata možete prijaviti i odjaviti ispit, upisati godinu, odabrati izborne predmete i dobiti razne potvrde izvan radnog vremena studentske referade

Studentski standard (5)

Kao redoviti student imate pravo na subvencionirani smještaj, prehranu i prijevoz

Studentske stipendije (4)

Provjerite pod kojim uvjetima možete studirati uz stipendiju

Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručni kadar za Oružane snage RH, upišite vojne studijske preddiplomske programe: vojno vođenje i upravljanje ili vojno inženjerstvo

Studiranje za strane državljane u RH

Sve o studiranju za strane državljane u Republici Hrvatskoj saznajte na portalu "Study in Croatia"

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Ako upisujete studijski program s oznakom HKO-a, to je program osigurane relevantnosti i kvalitete