Smještaj u obiteljske domove

Obiteljski domovi osiguravaju skrb za manji broj korisnika kojima nude smještaj, prehranu, njegu i radne aktivnosti

Uz smještaj u dom socijalne skrbi, starije i nemoćne osobe imaju i mogućnost smještaja u obiteljski dom. U obiteljskom domu osigurava se skrb za pet do 20 korisnika, a pruža je fizička osoba kao profesionalnu djelatnost.

U obiteljskim domovima korisnicima se osigurava:
  • smještaj
  • prehrana
  • njega i briga o zdravlju
  • radne aktivnosti
  • slobodno vrijeme.
 

Propisani uvjeti

Domovi koji smještaju od pet do deset osoba moraju imati jednu medicinsku sestru i dvije njegovateljice, dok domovi koji smještaju od 11 do 20 korisnika moraju imati jednu medicinsku sestru i tri njegovateljice. 

U jednu spavaonicu obiteljskog doma mogu se smjestiti najviše četiri korisnika, pri čemu se svakom pokretnom korisniku mora osigurati najmanje šest četvornih metara prostora, za smještaj teže pokretnog i nepokretnog korisnika sedam četvornih metara.
 

Postupak smještaja

Ako primijetite bilo kakve nepravilnosti u radu doma (propuste u stručnom radu ili nepridržavanje propisa), o tome trebate izvijestiti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje će provesti inspekcijski nadzor.

Cijenu smještaja određuje predstavnik obiteljskog doma, s kojim se izravno dogovarate o smještaju. Ako je obiteljski dom sklopio ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u postupku smještaja u dom može posredovati centar za socijalnu skrb. 

Sve informacije o mogućnosti smještaja u obiteljske domove možete dobiti u centru za socijalnu skrb ili uredu državne uprave u županiji nadležnom za socijalna pitanja. Adrese i brojeve telefona pronaći ćete na stranicama nadležnih ministarstava

Adresar ustanova

Kontakt podaci ureda državne uprave u županijama.