Prava hrvatskih branitelja i obitelji

Staž u dvostrukom trajanju

Vrijeme koje ste kao hrvatski branitelj proveli u Domovinskom ratu računa vam se kao staž u dvostrukom trajanju

Pripadnici HVO-a

Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane mogu ostvariti pravo na invalidsku mirovinu, a članovi obitelji pripadnika HVO-a pravo na obiteljsku mirovinu

Prava iz mirovinskog osiguranja

Kao hrvatski branitelj ili član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja imate posebna prava iz mirovinskog osiguranja koja uključuju i pravo na najnižu mirovinu i profesionalnu rehabilitaciju 

Prednost pri zakupu poslovnog prostora

Hrvatski branitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicama državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu

Stipendije i školarine

Hrvatski branitelji i određene kategorije djece hrvatskih branitelja za vrijeme srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja imaju pravo na stipendiju i naknadu dijela troškova školarine

Besplatni udžbenici

Za potrebe školovanja u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima imate pravo na besplatne obvezne udžbenike

Dodjela automobila s ugrađenim prilagodbama

Kao hrvatski ratni vojni invalid (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine imate pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama

Oslobađanje od plaćanja pristojbi i naknada

Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatski ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi

Pokop uz vojne počasti

Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji imaju pravo na pokop uz vojne počasti

Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom

Smrtno stradali hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

Dionice, odnosno udjeli u trgovačkim društvima bez naplate

Hrvatski branitelji, HRVI, članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja i članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate