Naknada troškova u inozemstvu

Ako vam je naplaćena zdravstvena zaštita u inozemstvu, u određenim slučajevima, imate pravo na naknadu troškova od HZZO-a

Pravo na naknadu troškova od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) ostvaruje:

  • osigurana osoba koja je koristila zdravstvenu zaštitu u ugovornoj državi u opsegu određenom pojedinim međunarodnim ugovorom, a kojoj je unatoč pribavljenoj potvrdi od HZZO-a naplaćena zdravstvena zaštita u ugovornoj državi
  • osigurana osoba koja je koristila zdravstvenu zaštitu u trećoj državi koja se nije mogla odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku (izaslani radnici i njihovi članovi obitelji koji s njime borave u trećoj državi), ako je ta osoba osigurana kod HZZO-a za slučaj korištenja zdravstvene zaštite u trećoj državi
  • osigurana osoba koja je zdravstvenu zaštitu u trećim državama koristila za slučaj hitne medicinske pomoći radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje, a koja je prethodno, prije odlaska u treću državu u HZZO-u uplatila poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (odlazak u privatne svrhe)
  • osigurana osoba koja je u drugoj državi Europske unije, Europskog ekonomskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn) ili u Švicarskoj koristila nužnu/neodgodivu zdravstvenu zaštitu sukladno propisima Europske unije, a kojoj je ta zdravstvena zaštita naplaćena
  • osigurana osoba koja je u drugoj državi članici EU/EEP ili u Švicarskoj koristila planiranu zdravstvenu zaštitu temeljem prethodno izdanog odobrenja HZZO-a, a kojoj je unatoč prethodno pribavljenom odobrenju ista zdravstvena zaštita naplaćena.

Zahtjev za naknadu troškova

Ako ste prije odlaska u inozemstvo postupili u skladu s propisanim postupkom, a zdravstvena zaštita koju niste mogli odgoditi do povratka u Hrvatsku vam je unatoč tome naplaćena, imate pravo zatražiti naknadu tako naplaćenih troškova u regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a kojoj ćete podnijeti pisani zahtjev (ne postoji propisana tiskanica).

Uz zahtjev morate priložiti:

  • medicinsku dokumentaciju o pruženim zdravstvenim uslugama
  • original računa na vaše ime iz kojeg je vidljivo koje su vam zdravstvene usluge pružene te da je račun plaćen.