Uvoz plovila

Za svu robu koja ulazi na područje Unije, pa tako i za plovila, potrebno je dokazati carinski status predmetne robe: kao robe Unije (domaće robe) ili robe koja nije roba Unije (strane robe)

Pri tome, roba koja ima status robe Unije može se rabiti na carinskome području Unije bez provedbe carinskih formalnosti i vremenskih ograničenja, za razliku od robe koja nije roba Unije (strana roba), koja podliježe provedbi carinskih formalnosti i naplati svih propisanih uvoznih davanja.
 
Bitno je napomenuti da roba koja ima carinski status robe Unije taj status gubi izlaskom iz carinskog područja Unije. Međutim, za plovilo koje je napustilo carinsko područje Unije, a zatim ponovno ušlo na to područje, smatra se da i dalje ima carinski status robe Unije, ako se podnese bilo koja od isprava navedenih u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) broj 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije i svim njenim izmjenama i dopunama (nastavno: PUCZU). 
 
Vlasništvo i zastava koju plovilo vije nisu dokaz da određeno plovilo ima status robe Unije. Stoga bi EU rezidenti uvijek na plovilu trebali imati ispravu kojom se dokazuje da plovilo ima status robe Unije, odnosno bilo koju od isprava navedenih u PUCZU:
  • ispravu T2L ili T2LF (članak 205. PUCZU) koju je izdao i ovjerio carinski ured države članice Unije nadležan za mjesto gdje se plovilo nalazi u trenutku izdavanja isprave,
  • račun ili prijevoznu ispravu (članak 206. PUCZU) ili
  • carinski robni manifest

Postupak puštanja plovila u slobodan promet

Ako želite plovilo pustiti u slobodan promet u Hrvatskoj, dužni ste podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet nadležnom carinskom uredu koji će zatim naplatiti uvoznu carinu i porez na dodanu vrijednost (PDV).
 
Kod naplate carine i PDV-a, postoji mogućnost primjene:
  • povlaštene (smanjene) ili nulte stope carine - podnošenjem isprave kojom se dokazuje preferencijalno podrijetlo robe (EUR 1 ili izjava na računu/izjava dobavljača);
  • oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost - ukoliko se mogu primijeniti odredbe o oslobođenju u vezi s međunarodnim prijevozom navedene u članku 47. Zakona o PDV-u.

Izjava dobavljača