Odjava vozila

Obvezni ste odjaviti vozilo u slučaju da ste svoje vozilo prodali, da vam je ukradeno, uništeno ili da ga više jednostavno ne namjeravate koristiti

U slučaju da ste vozilo prodali, da vam je ukradeno, uništeno ili ga više jednostavno ne namjeravate koristiti, obvezni ste službeno odjaviti vozilo.  

Ukoliko ste vozilo prodali prije 11. lipnja 2015. godine, dužni ste odjaviti vozilo, osim u slučaju da je u kupoprodajnom ugovoru navedeno da je kupac dužan odjaviti vozilo.

Ukoliko ste vozilo prodali nakon 11. lipnja 2015. godine, vozilo je dužan odjaviti kupac vozila.

Potrebni dokumenti

Postupak odjave obavlja se bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila, a odjaviti ga morate osobno ili preko opunomoćenika.

Za odjavu je potrebno donijeti:
  • prometnu dozvolu
  • registarske pločice
  • osobnu iskaznicu vlasnika vozila ili opunomoćenika
  • za vozila vrste M1, N1 i L5 Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila po posebnom propisu ili Izjavu o mjestu čuvanja vozila osim u slučaju odjave oldtimera.

Prilikom odjave vozila vlasnik vozila nije dužan radi evidentiranja odjave priložiti knjižicu vozila, bez obzira što je vozilo bilo registrirano prije 1. srpnja 2013. godine, odnosno stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila nego samo registarske pločice i prometnu dozvolu, osim u slučaju kada vozilo odjavljuje novi vlasnik bez prethodne registracije vozila na sebe, kada je ipak potrebno priložiti knjižicu vozila zbog dokazivanja vlasništva na vozilu.

Više o registraciji i označavanju vozila možete pronaći na Pravilnik o registraciji i označavanju vozila.

Rokovi za odjavu

Ako iz bilo kojega razloga niste produljili prometnu dozvolu, u roku od 15 dana od isteka njezine valjanosti, dužni ste odjaviti vozilo, priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila, i vratiti registarske pločice stanici za tehnički pregled vozila.

U slučaju da vam je vozilo uništeno, otpisano ili ukradeno rok za odjavu je 30 dana.

Ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove odjavit će vozilo bez prometne dozvole i registarskih pločica.

Od 11. lipnja 2015. godine, odnosno dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, propisana je obveza novom vlasniku da je dužan u roku od 15 dana od stjecanja vozila, registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, ako već nije odjavljeno. Ako to ne učini, a pravni posao je zaključen nakon 11. lipnja 2015. godine, stanica za tehnički pregled vozila će na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Zahtjev za ukidanje registracije vozila u pisanom obliku podnosite u stanici za tehnički pregled vozila. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaze iz kojih je razvidna činjenica promjene vlasništva na vozilu.

Donošenjem rješenja o ukidanju registracije, navedeno vozilo više neće imati valjanu registraciju te je na taj način onemogućeno njegovo korištenje u prometu na cesti.

Prekršajna kazna

Odjavom ćete izbjeći prekršajnu kaznu od 90 EUR i sebi prištedjeti mnoge neugodnosti ako je došlo do promjene vlasnika.