Porezne obveze pri kupnji rabljenih vozila iz drugih država članica EU

Saznajte koje su porezne obveze, kao i dokumenti potrebni za registraciju u slučaju stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava

Rabljena prijevozna sredstva su:
  • kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 kubičnih centimetara ili snage motora iznad 7,2 kilovata, isporučena nakon šest mjeseci od datuma prve uporabe i koja su prešla više od 6000 kilometara
  • plovila duža od 7,5 metara, koja su isporučena nakon tri mjeseca od datuma prve uporabe i koja su plovila više od 100 sati
  • zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1550 kilograma, koji su isporučeni nakon tri mjeseca od datuma prve uporabe i koji su letjeli više od 40 sati. 
Koje su to porezne obveze, kao i dokumenti potrebni za registraciju u slučaju stjecanja rabljenih prijevoznih sredstava, saznajte iz priložene tablice:
 
PRODAVATELJ
iz druge države
članice EU
KUPAC u RH POREZNE OBVEZE
KUPCA
DOKUMENTI ZA
REGISTRACIJU
Porezni obveznik Porezni obveznik - koji stječe za daljnju prodaju
- 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- prijevozno sredstvo
neće registrirati jer ga
nabavlja za daljnju prodaju
 
 
Porezni obveznik Porezni obveznik - koji stječe
za vlastite potrebe
- 25% PDV-a na stjecanje

- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza 
 
- napomena koja se ispisuje na računu ili drugom dokumentu za stjecanje tog prijevoznog sredstva ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Porezne uprave koja glasi:
„Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
 
(u računu za stjecanje prijevoznog sredstva neće biti iskazan PDV jer se radi o isporuci unutar EU koja je oslobođena PDV-a, ali u računu mora biti naveden PDV ID broj prodavatelja iz druge države članice, PDV ID broj hrvatskog poreznog obveznika)

 
Porezni obveznik Osobe kojima nije dodijeljen
PDV identifikacijski broj i koje
nisu upisane u registar
obveznika PDV-a (građani,
mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne
samouprave i ostali)

- nema obveze PDV-a jer prodavatelj treba obračunati PDV prema zakonskim odredbama svoje države članice
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.

- rješenje Carinske uprave o
plaćanju posebnog poreza
 
- račun stranog poreznog
obveznika u kojem je iskazan
PDV ili na bilo koji drugi način navedeno da je prilikom
isporuke u drugoj državi članici obračunan PDV te države članice
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
 
Osoba koja nije
porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)
Porezni obveznik
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
- upravna pristojba na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava
 
Ne iskazuje se u obrascima.

- rješenje Carinske uprave
o plaćanju posebnog poreza 
 

 

Osoba koja nije
porezni obveznik (građanin, ustanova, državno tijelo i slično)

Osobe koje nisu upisane u
registar obveznika PDV-a i kojima
nije dodijeljen PDV identifikacijski
broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali)

- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
- upravna pristojba na stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava
 
Ne iskazuje se u obrascima.
 
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza 
 
 
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže Porezni obveznik
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice

 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza 
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže
 
Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.
Preprodavatelj koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne)samouprave i lokalne samouprave i ostali)
- nema obveze PDV-a ili upravne pristojbe jer je preprodavatelj iz druge države članice na maržu obračunao PDV svoje države članice
 
- posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Ne iskazuje se u obrascima.
- rješenje Carinske uprave o plaćanju posebnog poreza
 
- račun ili drugi dokument što ga je izdao preprodavatelj, a u kojem stoji napomena o primjeni posebnog postupka oporezivanja marže

Porezna uprava nema obveze za izdavanje napomena ili klauzula/potvrda.

Posebni postupak oporezivanja marže

Kod posebnog postupka oporezivanja marže za isporuke rabljenih prijevoznih sredstva u RH, kupac je obvezan javiti se Carinskoj upravi radi utvrđivanja obveze plaćanja posebnog poreza u slučaju da kupuje prijevozno sredstvo koje podliježe plaćanju posebnog poreza radi uporabe tog vozila na cestama u RH, a koje do sada nije bilo registrirano u RH.

U tom slučaju Carinska uprava donosi rješenje u vezi s obvezom plaćanja posebnog poreza. 

Kako bi mogli registrirati takvo prijevozno sredstvo potreban vam je račun preprodavatelja u kojem stoji napomena »posebni postupak oporezivanja marže - rabljena dobra« ili izjava preprodavatelja da je PDV obračunan na maržu te rješenje Carinske uprave u vezi s posebnim porezom.

Detaljnije informacije o poreznim obvezama pri kupnji rabljenih vozila iz drugih država članica EU saznajte: