eTahograf

Usluga omogućuje predavanje zahtjeva za izradu tahografskih kartica

Usluga eTahograf omogućuje predavanje zahtjeva za izradu tahografskih kartica vozača u redovnom postupku u slučajevima kada:
  • vozač predaje prvu zamolbu za izdavanjem tahografske kartice vozača
  • podnosi zahtjev za izdavanje kartice zbog obnove (produljenja) uslijed isteka roka valjanosti
  • nadomješta karticu uslijed gubitka ili krađe.

Preduvjeti za podnošenje e-Zahtjeva za izdavanje kartice vozača kroz portal e-Građani:
  • podnositelj zahtjeva je punoljetna fizička osoba koji ima pristup portalu e-Građani
  • prijava na portal e-Građani omogućena je svim korisnicima koji posjeduju eOI vjerodajnicu (osobnu iskaznicu)
  • u svrhu automatizacije dohvata podataka, podnositelj mora imati važeću e-Vozačku dozvolu minimalno 'B' kategorije izdanu u RH koja je formata ID-1
  • za digitalno potpisivanje e-Zahtjeva podnositelj zahtjeva mora imati eOI s važećim identifikacijskim i potpisnim certifikatima koji ne smiju biti opozvani
  • podnositelj mora imati aktivirane digitalne certifikate na eOI. Postupak aktivacije moguće je naći na Aktivacija eOI - PIN i PUK.