Cestarine i trajekti

Pregledajte cjenik cestarina svih autocesta u RH i javnih trajektnih linija

Visina cestarine koju ćete platiti ovisi o dužini korištene dionice ceste i kategoriji vašeg vozila. 

Na kraćim dionicama autocesta i na cestovnim objektima poput tunela i mostova naplata se obavlja odmah dok ćete na  autocestama s više ulaza i izlaza pri ulazu dobiti naplatnu karticu uz koju ćete na izlazu platiti cestarinu.

Cjenik cestarina

Zagreb - Lipovac - Osijek                                     

Zagreb - Goričan

Zagreb - Bregana

Zagreb - Split - Dubrovnik

Rijeka - Rupa
 
Rijeka - Zagreb / Split - Dubrovnik

Pregled svih aktualnih cestarina svih koncesionara

Cjenik javnih trajektnih linija

Jadran - trajekti.