Dana 21.travnja 2024. godine, zbog radova na ažuriranju sustava mogući su prekidi u radu u razdoblju od 18:00 do 01:00 h. Za vrijeme nedostupnosti sustava NIAS, neće se moći koristiti usluge ni vjerodajnice u sustavu eGrađani.

Postanite e-Građanin

Saznajte kako koristiti e-usluge za sebe, maloljetno dijete ili za poslovni subjekt

e-Usluge

Portal e-usluga za građane i poslovne korisnike koje pružaju tijela javnog sektora

e-Informacije

Informacije i upute o raznim životnim situacijama

Stranci u Hrvatskoj

Informacije i e-usluge za sve strane državljane s boravištem u Republici Hrvatskoj, digitalne nomade i državljane EU

Hrvati izvan Hrvatske

Informacije i e-usluge namijenjene Hrvatima izvan Hrvatske i njihovim potomcima

e-Vlada

Pregled svih tijela državne uprave