Prijava neetičnog ponašanja državnog službenika

Neetično ponašanje državnih službenika možete prijaviti na besplatni telefon 0800 0304 ili putem e-pošte na adresu: prituzbe@uprava.hr

U odnosu prema građanima državni službenik treba postupati profesionalno, nepristrano i pristojno. Pravila ponašanja prema građanima propisana su Etičkim kodeksom državnih službenika koji opisuje i podnošenje pritužbe na postupanje državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe
 
Etički kodeks državnih službenika.


Podnošenje pritužbe

Pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika možete podnijeti:
  • povjereniku za etiku tijela u kojem je službenik zaposlen
  • čelniku državnog tijela u kojem je službenik zaposlen
  • putem besplatnog telefona u Ministarstvu uprave 0800 0304
  • putem elektroničke pošte: prituzbe@uprava.hr
  • poštom Ministarstvu uprave, Maksimirska 63, Zagreb

Pritužbu rješava povjerenik za etiku u tijelu u kojem je državni službenik zaposlen.
 

Rok za rješavanje pritužbe

Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. Ako u tom roku niste dobili odgovor ili odgovorom niste zadovoljni možete se pritužiti Etičkom povjerenstvu, neovisnom tijelu nadležnom za promicanje etičkih načela u državnoj službi. Adresa Povjerenstva je Maksimirska 63, 10000 Zagreb.
 

Povreda službene dužnosti

Ponašanje državnog službenika protivno Etičkom kodeksu spada u povrede službene dužnosti, te se u slučaju osnovanosti pritužbe, protiv državnog službenika, temeljem Zakona o državnim službenicima, može pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti ili se temeljem Etičkog kodeksa službeniku može izreći pisano upozorenje.
 

Dodatne informacije :

Popis povjerenika za etiku 
 
Pučki pravobranitelj