Profesionalne bolesti

Na temelju priznate profesionalne bolesti imate pravo na naknadu plaće od 100 posto osnovice za vrijeme nesposobnosti za rad u trajanju od 18 mjeseci bez prekida 

Profesionalne bolesti su bolesti izazvane dužim, neposrednim štetnim utjecajima procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima. Obilježava ih izrazita, direktna i nesumnjiva povezanost s radnim mjestom odnosno djelovanjem štetnosti i napora na radnom mjestu. Profesionalne bolesti su definirane kroz tri zakona: Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o listi profesionalnih bolesti.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o listi profesionalnih bolesti utvrđena je važeća Lista profesionalnih bolesti.


Uzroci bolesti

Profesionalne bolesti su gotovo u pravilu uzrokovane jednim uzročnim čimbenikom radnog mjesta, a intenzitet i duljina izloženosti određenoj štetnosti mora biti na razini za koju je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja. Stoga se profesionalne bolesti najčešće pojavljuju nakon višegodišnje izloženosti kemijskim ili fizikalnim štetnostima i naporima.

Primjeri nekih poznatih i nedvojbenih profesionalnih bolesti su:

  • sindrom karpalnog kanala u šivačica i operatera na računalu
  • vibracijska bolest i nagluhost u sjekača motornom pilom
  • zarazne bolesti u zdravstvenih i drugih radnika
  • alergijski dermatitis na krom u građevinskih radnika
  • silikoza u pjeskara metalnih odljevaka kremenim pijeskom
  • azbestoza u izolatera azbestnim materijalima.


Bolesti vezane za rad

Bolesti vezane uz rad uzrokuje više čimbenika, pri čemu je radno mjesto samo jedan od mogućih uzročnika. Kako radni uvjeti nisu jedini i nedvojbeni uzročnik zdravstvenih tegoba, takve bolesti se ne smatraju profesionalnima, nego bolestima vezanim uz rad. Primjerice, dugotrajno stajanje može biti jedan od uzroka nastanka proširenih vena nogu u nizu zanimanja. Ali, proširene vene nogu će se razviti samo u onih osoba koje već imaju sklonost razvoju te bolesti.

Profesionalne bolesti je važno razlikovati od bolesti vezanih uz rad, jer za razliku od profesionalnih bolesti, na temelju bolesti vezanih uz rad ne mogu se ostvariti posebna prava u sustavu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.


Utvrđivanje i priznavanje profesionalne bolesti

Prilikom utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti ključno je utvrđivanje kliničke slike bolesti s jedne strane i štetnosti u radnom procesu s druge strane te njihove neposredne povezanosti. Dijagnosticiranje profesionalnih bolesti zahtjevan je postupak u nadležnosti specijalista medicine rada.

Ako Vi sami, nadležni doktor specijalist medicine rada ili  Vaš izabrani doktor opće/obiteljske medicine, poslodavac ili organizator određenih poslova, posumnjate na postojanje profesionalne bolesti, potrebno je pokrenuti postupak utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Postupak priznavanja profesionalne bolesti započinje popunjavanjem tiskanice „Prijave o profesionalnoj bolesti“. Jedan dio tiskanice ispunjava Vaš poslodavac. Drugi dio tiskanice popunjava Vaš liječnik obiteljske medicine nakon što mu dostavite mišljenje specijalista medicine rada koji je nadležan za Vašeg poslodavca.

Tiskanicu "Prijava o profesionalnoj bolesti" možete pronaći na mrežnoj stranici HZZO-a Ozljede na radu i profesionalne bolesti, Specifična zdravstvena zaštita ili u našoj rubrici Dokumenti.

Uz popunjenu tiskanicu morate priložiti prikupljenu medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je nastanak bolesti uzročno-posljedično vezan uz proces rada. Cjelokupnu dokumentaciju podnosite Regionalnom uredu odnosno Područnoj službi HZZO-a nadležnim prema mjestu vašeg prebivališta, odnosno boravka, a može i Regionalnom uredu odnosno Područnoj službi prema sjedištu poslodavca.

U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja profesionalne bolesti, HZZO obvezno pribavlja mišljenje specijalista medicine rada  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Bolest se u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja smatra profesionalnom bolešću tek onda kad je prizna HZZO na temelju mišljenja specijalista medicine rada HZJZ-a.

Prijavu treba dostaviti u roku od osam dana od dana kada ste primili mišljenje specijalista medicine rada o profesionalnoj bolesti. Osoba za koju HZZO-u nije podnesena prijava o profesionalnoj bolesti u roku od tri godine od isteka navedenog roka gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti od strane HZZO-a.


Prava iz zdravstvenog osiguranja

Na temelju tako priznate profesionalne bolesti imate pravo u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad u visini od 100 posto osnovice za naknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti u maksimalnom trajanju od 18 mjeseci po istoj dijagnozi, bez prekida.

Nakon isteka tog roka ostvarujete pravo na naknadu plaće u iznosu od 50 posto zadnje isplaćene naknade plaće na ime te privremene nesposobnosti dok za privremenu nesposobnost postoji medicinska indikacija.

Sukladno tim aktima, imate i pravo na naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu, kao i naknadu pogrebnih troškova.

Naknadu za pogrebne troškove u visini jedne proračunske osnovice može ostvariti pravna ili fizička osoba koja je snosila troškove pokopa ako je smrt radnika odnosno osigurane osobe iz članka 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju neposredna posljedica priznate ozljede na radu ili profesionalne bolesti.


Prava iz mirovinskog osiguranja

Ako profesionalna bolest trajno smanjuje radnu sposobnost, u sustavu mirovinskog osiguranja možete ostvariti povoljnije financijske uvjete pri određivanju visine invalidske mirovine.

Na temelju priznate profesionalne bolesti možete, ovisno o težini bolesti, u sustavu mirovinskog osiguranja ostvariti pravo na financijsku nadoknadu zbog tjelesnog oštećenja.

Ova prava se ostvaruju pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.


Dodatne informacije:

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o listi profesionalnih bolesti