Bijeli telefon

Bijeli telefon je besplatni telefon putem kojeg možete uputiti pitanja Ministarstvu zdravstva vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, iznijeti svoje pritužbe, prijedloge ili pohvale, provjeriti e-Liste čekanja ili dobiti podršku u odvikavanju od pušenja
 

Bijeli telefon e-Naručivanje 0800 7229
e-Liste čekanja i upiti prema Ministarstvu zdravstva


Pozivom na Bijeli telefon možete dobiti informacije vezane uz liste narudžbi, kao i otkazati narudžbe koje vam više nisu potrebne, a evidentirane su na središnjem sustavu narudžbi. Za ovu vrstu informacija, dežurni službenici odgovaraju na upite radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

Ako je riječ o pitanju ili predstavki koju nije moguće odmah riješiti, vaš će se poziv zabilježiti te proslijediti u rad nadležnom tijelu odnosno ustanovi, nakon čega ćete pismenim putem biti obaviješteni o načinu rješavanja vaše predstavke. 
Napomena: Promjena termina, odnosno prenaručivanje može se obaviti isključivo u komunikaciji sa zdravstvenom ustanovom u kojoj je termin dogovoren.


Bijeli telefon Odvikavanje od pušenja 0800 7999


Potrebna vam je mala pomoć, podrška i podsjetnik na to kako prestanak pušenja djeluje na organizam? Pozivom na ovaj broj dobit ćete bitne informacije i praktične savjete.


Za pitanja o vašim pravima u okviru zdravstvene zaštite obratiti se možete radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje također putem besplatnog telefona i to za upite vezane za:

Osnovno zdravstveno osiguranje 0800 7979
Dopunsko zdravstveno osiguranje 0800 7989