Otpadna ulja

Otpadna maziva ulja preuzimaju ovlašteni skupljači otpadnih ulja

Prodavatelj koji prodaje svježe ulje dužan je osigurati kupcu obavijest o mjestu na kojem može predati svoje otpadno ulje bez naknade.

Otpadna maziva ulja preuzimaju ovlašteni skupljači otpadnih ulja, a njihov popis se nalazi na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih ulja.

Obveza odvojenog prikupljanja otpadnih ulja odnosi se na tvrtke u kojima se priprema više od 20 obroka hrane, primjerice na bolnice, hotele, restorane, neke obrte, tvornice i slično.

Građani nisu obvezni odvojeno prikupljati otpadna ulja, ali ako možete, predajte ih u reciklažno dvorište.