Glomazni otpad

Stari namještaj možete odložiti u odgovarajući spremnik tijekom akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada, dovesti u reciklažno dvorište ili pozvati komunalnu tvrtku da vam odveze takav otpad

Dosadašnji uobičajeni pristup kojim se glomazni otpad nekontrolirano odlagao na javnim površinama dovodio je u opasnost zdravlje ljudi i imao štetan utjecaj na okoliš. U takvom se otpadu često nalazio opasan otpad, poput elektroničkih uređaja i akumulatora, itd. čije određene komponente/dijelovi/tvari nakon izdvajanja odnosno recikliranja se mogu ponovo iskoristiti.ali i otpad koji se može ponovo iskoristiti ili reciklirati. Besmisleno je, i zakonom zabranjeno, odlaganje takvog otpada bez prethodne obrade na odlagališta.
 

Kamo s glomaznim otpadom

Izdvajanjem i obradom korisnog i opasnog otpada iz glomaznog otpada smanjit će se odlaganje otpada na odlagališta i osigurati nove sirovine. To se provodi odvojenim prikupljanjem glomaznog otpada putem spremnika na javnim površinama koji će se postaviti prema utvrđenom rasporedu, besplatnom predajom glomaznog otpada u reciklažna dvorišta i tako da se građanima osigura odvoz glomaznog otpada na poziv, uz određenu naknadu.

Na koji je način u ovom trenutku organizirano sakupljanje glomaznog otpada možete saznati u komunalnoj tvrtki koja djeluje na vašem području.

U cilju stvaranja što manje količine otpada u glomazni otpad bi se trebalo odložiti samo onaj otpad koji nije moguće drugačije iskoristiti.