Subvencioniranje stambenih kredita za mlade

Iskoristite subvenciju za prvih pet godina otplate stambenog kredita!

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine, a mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti na jesen 2019. i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi.

Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Na poziv će se, kao i do sada, moći javiti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Rok subvencije je pet godina, a subvencioniranje kredita odobravati će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 5300 obitelji osiguralo svoj dom a u tim je obiteljima rođeno preko 500 djece.

Kako bi se dodatno poboljšala ova mjera stambenog zbrinjavanja na način da se omogući produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu, izrađene su izmjene Zakona čije se donošenje očekuje prije ljeta 2019.
 

Dodatne informacije:


Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama