E-Registar „NE ZOVI“

Ako ne želite da vas trgovci kontaktiraju kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod putem telefona, možete upisati vaš telefonski broj u Registar "NE ZOVI"

Registar "NE ZOVI" je besplatni javni Registar telefonskih brojeva potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje, a propisan je Zakonom o zaštiti potrošača.

Kad se jednom upišete u potrošački registar “NE ZOVI”, trgovci imaju obavezu sve prijavljene iz registra izbrisati iz svojih pozivnih lista i ne smiju vam slati poruke niti vas zvati radi ponude svojih proizvoda. Brojeve upisuje (ili ispisuje) pojedini operator na zahtjev potrošača (potpisnika ugovora s operatorom) u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva.
Prije nego što se upišete u registar “NE ZOVI”, možete putem Obrasca zahtjeva za upis (ispis) zadržati prethodno dane privole za one trgovce kojima želite dozvoliti kontakt, a jednako tako možete i opozvati prethodno dane privole.

Obrasce zahtjeva za upis (ispis) telefonskog broja u (iz) Registar "NE ZOVI" (u tiskanom ili elektroničkom obliku) možete preuzeti u našoj rubrici Dokumenti.
Trgovac vas može kontaktirati putem telefona, neovisno o tome je li vaš telefonski broj upisan u Registar "NE ZOVI", ako niste opozvali prethodno danu privolu ili ste privolu dali nakon upisa u Registar "NE ZOVI", sve dok istu ne opozovete.

Ako se više ne sjećate kome ste sve dali privole možete na obrascu zahtjeva označiti kućicu da povlačite sve prethodno dane privole. Od trenutka upisa broja u registar niti jedan trgovac vas više ne smije kontaktirati pa naknadno trebate dati privole samo onim trgovcima kojima ćete dopustiti kontakt u svrhu promidžbe i prodaje.

Zahtjevi se predaju isključivo kod odabranog operatora.

Registar "NE ZOVI" je javan i prikazuje samo tri informacije:

  • je li pojedini broj upisan u registar

  • jesu li za taj broj povučene sve prethodno date privole

  • vremensku oznaku kada je broj upisan u registar.


Ostale informacije vezane uz broj upisan u Registar "NE ZOVI" nisu dostupne!

Registar "NE ZOVI" ustrojava, vodi i održava u elektroničkom obliku Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM, na čijoj stranici možete provjeriti i upisane telefonske brojeve.

 
Za kršenje Zakona o zaštiti potrošača, odnosno kontaktiranje brojeva upisanih u Registar u svrhu promidžbe i prodaje od strane trgovaca, nadležna je tržišna inspekcija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Dodatne informacije:

Pravilnik o Registru "NE ZOVI"

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača