Tko sve može postati e-Građanin?

e-Građani, portal informacija i e-usluga Republike Hrvatske, mogu koristiti svi hrvatski državljani, digitalni nomadi i svi strani državljani (EU, non-EU, EEA) s boravištem u Hrvatskoj

Prijava na portal obavlja se jednom od prihvaćenih vjerodajnica u Republici Hrvatskoj.

Portal e-Građana mogu koristiti:
  1. svi hrvatski državljani
  2. državljani EU/EEA s boravištem u Hrvatskoj
  3. državljani zemalja izvan EU s boravištem u Hrvatskoj
  4. digitalni nomadi
  5. državljani EU preko čvora za prekograničnu suradnju.

Što je to vjerodajnica?

U svakodnevnom životu, služimo se javnim ispravama (npr. osobnom iskaznicom, putovnicom i sl.) kako bismo dokazali svoj identitet. U digitalnom svijetu, e-Građana, elektronički identitet dokazujemo vjerodajnicom, a to može biti npr. token za internet bankarstvo. Pregledajte listu prihvaćenih vjerodajnica.

Zašto su razine sigurnosti bitne?

Vjerodajnice i e-usluge portala e-Građani podijeljene su u tri razine sigurnosti ((3) Visoka, (2) Značajna i (1) Niska). Pregledajte listu prihvaćenih vjerodajnica razvrstanih po razinama sigurnosti. Po odabiru vjerodajnice pregledajte katalog usluga po razinama sigurnosti kako biste vidjeli kojim uslugama imate pristup odabranom vjerodajnicom. Vjerodajnica osigurava pristup uslugama iste i niže sigurnosne razine.
  
Više o samom načinu prijavljivanja u sustav pogledajte na Kako se prijaviti u sustav e-Građani?