Kako EU državljani, državljani zemalja izvan EU i digitalni nomadi u Hrvatskoj mogu koristiti portal e-Građani?

Saznajte koji su to koraci koje trebate poduzeti kako bi ostvarili svoje pravo korištenja usluga na portalu e-Građani Republike Hrvatske

 

Ako ste državljanin EU, državljanin zemalja izvan EU (non-EU), digitalni nomad i imate privremeno ili trajno boravište u Republici Hrvatskoj (RH) možete koristiti portal e-Građani jednako kao i hrvatski državljani.
 
Čime se prijavljujem na portal e-Građani?
Na portal e-Građani možete se prijaviti pomoću vjerodajnice tj. sredstvom kojim potvrđujete svoj elektronički identitet. Vrlo je vjerojatno da već posjedujete jednu od vjerodajnica, a da to niti ne znate. Ako koristite internet bankarstvo, zaposlenik ste zdravstvene ustanove ili ustanove visokog obrazovanja, student ili korisnik nekog poslovnog certifikata, tada već imate jednu od važećih vjerodajnica i možete početi koristiti portal e-Građani. Pregledajte vjerodajnice s liste prihvaćenih vjerodajnica i izaberite jednu kako biste počeli s korištenjem portala.
 
Kako razine sigurnosti utječu na moje korištenje portala?
Javne e-Usluge su podijeljene po razinama sigurnosti.
Državljani trećih zemalja s prebivalištem u RH mogu pristupiti uslugama niske razine sigurnosti (1) i značajne razine sigurnosti (2). Ako želite pristupiti svim uslugama koje su vam na raspolaganju koristite vjerodajnicu sa značajne razine sigurnosti. Ako želite pristupiti uslugama s niske razine sigurnosti dovoljno je upotrijebiti vjerodajnicu iste razine sigurnosti.
 
Što ako ne posjedujem niti jednu vjerodajnicu?
Ako ne posjedujete niti jednu vjerodajnicu, zatražite besplatno izdavanje vjerodajnice mToken (značajne razine sigurnosti (2)) ili ePASS (Niske razine sigurnosti(1)). Više informacija, te dokumentaciju za predaju zahtjeva možete pronaći na ePass korisničkim stranicama.
 
Imam vjerodajnicu i kako dalje?
Postupak prijave na portal e-Građani možete učiniti u četiri jednostavna koraka:

  1. Kliknite na ikonu Prijava koja se nalazi u gornjem desnom kutu zaglavlja ove stranice
  2. Dozvolite korištenje i razmjenu osobnih podataka
  3. Odaberite vjerodajnicu koju želite koristiti. Kod prvog korištenja portala potrebno je prihvatiti uvjete korištenja sustava
  4. Aktivirajte korisnički pretinac. Savjetujemo vam da ga aktivirate kako biste mogli primati obavijesti usluga koje koristite npr. o potrebi obnove registracije vozila. Više informacija pročitajte na Što je korisnički pretinac i kako ga aktivirati?

 
Spremni ste za korištenje portala!
Pogledajte katalog usluga i katalog informacija kako biste vidjeli sve što vam portal nudi.