Kako državljani EU u svojim matičnim zemljama mogu koristiti portal e-Građani?

Saznajte koji su to koraci koje državljani EU u svojim matičnim zemljama trebaju poduzeti kako bi ostvarili svoje pravo korištenja usluga na portalu e-Građana Republike Hrvatske


Ako ste državljanin EU možete postati e-Građanin u Republici Hrvatskoj koristeći svoju nacionalnu vjerodajnicu, tj. sredstvo potvrđivanja elektroničkog identiteta, koja je priznata u EU sustavu prekogranične identifikacije. U svojoj zemlji potražite nacionalne digitalne vjerodajnice za prekograničnu identifikaciju te koristite usluge vama namijenjene.
 
Kako možete koristiti usluge na portalu e-Građani?
 
Na stranici Stranci u Hrvatskoj možete odabrati jednu od navedenih usluga namijenjenih za strance u Hrvatskoj ili filtriranjem usluga po korisnicima u Katalogu usluga (za EU državljane).
 
Postupak prijave na uslugu možete učiniti u četiri koraka:
  1. Odaberite uslugu koju želite koristiti 
  2. Na usluzi odaberite Prijava
  3. Iz padajućeg menija odaberite zemlju kojoj pripadate kako bi odabrali vašu nacionalnu vjerodajnicu za identifikaciju. Ukoliko na padajućem meniju ne nalazite svoju zemlju to znači da prekogranična identifikacija za vašu zemlju s Republikom Hrvatskom nije trenutno omogućena
  4. Unesite podatke vaše nacionalne vjerodajnice. Nakon uspješne identifikacije, možete početi koristiti uslugu koju Hrvatska nudi građanima EU.
 
Kako to da državljani EU imaju pristup portalu e-Građani? 
Od 2017. godine, na razini Europske Unije, započela je primjena tzv. eIDAS Uredbe čiji je cilj uklanjanje prepreka u prekograničnom korištenju sredstava kojima se potvrđuje elektronički identitet građana država članica. Uredbom se želi, između ostalog, Europljanima omogućiti sigurno korištenje e-usluga korištenjem nacionalnih vjerodajnica te na taj način Europu približiti cilju ostvarivanja jedinstvenog digitalnog tržišta. 2018. godine Hrvatska je omogućila prekograničnu autentifikaciju čime je uspostavljeno korištenje hrvatskih javnih e-usluga za strance. Portal se stalno nadograđuje novim uslugama koje su dostupne državljanima Europske Unije.