Registracija žiga kao intelektualnog vlasništva

Nacionalnu prijavu za registraciju žiga može se podnijeti sada i putem interneta koristeći uslugu e-Prijava (registracija) žiga 

Žig (engl. trademark), koristi se za razlikovanje proizvoda ili usluga od ostalih proizvoda slične ili iste vrste u gospodarskom prometu te se u većini zemalja stječe registracijom pri nadležnom tijelu što je kod nas Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Stoga je ime, logotip, amblem, etiketu ili druga razlikovna obilježja nečijeg proizvoda ili usluge moguće zaštititi žigom.

Nacionalnu prijavu za registraciju može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba, sada i putem interneta koristeći uslugu e-Prijava (registracija) žiga i to sama ili putem zastupnika u području industrijskog vlasništva, dok strani državljani to čine samo putem zastupnika.

Samostalna usluga e-Prijava (registracija) žiga uvelike olakšava postupak jer omogućava plaćanje upravne pristojbe, elektroničko potpisivanje ili davanje e-punomoći za podnošenje prijave zahvaljujući servisima državne informacijske infrastrukture e-Pristojbe, e-Potpis i e-Ovlaštenja.

Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane pristojbe i naknade, umjesto državnim biljezima ili uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.

Video upute možete pronaći u videu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo o e-Prijavi (registraciji) žiga.