Programi potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini

Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje jednom godišnje, a namijenjen je financiranju programa/projekata udruga hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država

Program potpore posebnim potrebama i projektima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dva puta godišnje objavljuje Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske