Program potpore posebnim potrebama i projektima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dva puta godišnje objavljuje Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Javni poziv namijenjen je neprofitnim organizacijama izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj, kao i hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Posebnost ovog Javnog poziva je u tome što je namijenjen svim zajednicama hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i na određeni način predstavlja Program potpore kojim se nadopunjuju potrebe hrvatskih zajednica diljem svijeta u zaštiti njihovih prava i interesa. Minimalan iznos koji se dodjeljuje je 663,61 eura, a maksimalni 10.617,82 eura.

Opširnije informacije o Javnom pozivu, postupku, uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora dostupni su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za sve dodatne informacije ontaktirajte nas izravno putem e-maila programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr.