Hrvatska nacionalna manjina u Europi

Programi potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini

Saznajte više kako vaša udruga, ustanova ili organizacija može ostvariti potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Upisne kvote za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine

Studirajte u Republici Hrvatskoj – za vas je osigurana posebna upisna kvota

Učenje hrvatskog jezika

Ako biste htjeli naučiti hrvatski jezik, postoji nekoliko načina kako to možete ostvariti

Stipendije za studiranje u Hrvatskoj

Saznajte kako ostvariti pravo na stipendiju koju dodjeljuje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske