Stipendije za studiranje u Hrvatskoj

Saznajte kako ostvariti pravo na stipendiju koju dodjeljuje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji svake godine raspisuje Javni natječaj za stipendiranje studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Ciljevi stipendiranja studenata su njihov osobni razvoj, stjecanje znanja te intelektualnih sposobnosti i vještina. Iskustva Hrvata izvan RH stečena studiranjem u RH omogućuju jaču povezanost s domovinom podrijetla, potiču upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnog identiteta čime doprinose uspostavljanju međusobne suradnje na dobrobit RH, hrvatskih zajednica i Hrvata širom svijeta.

Putem Javnog natječaja godišnje se dodjeljuje 100 stipendija za studiranje u Hrvatskoj, a stipendija iznosi 13,27 eura mjesečno i dodjeljuje se za 10 mjeseci.
Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju studenti - pripadnici hrvatskog naroda izvan RH koji su upisani u statusu redovnog studenta na javnim visokim učilištima u RH.
Prijava na Javni natječaj se podnosi u elektroničkom (e-prijavni obrazac) i papirnatom obliku koji je dostupan na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 
Opširnije informacije o natječaju, postupku, uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije dostupni su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem sljedećih poveznica:

Natječaji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Program stipendiranja

Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Sve dodatne informacije dostupne su putem e-maila stipendije@hrvatiizvanrh.hr