Upisne kvote za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine

Projekt posebnih upisnih kvota za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine

Osigurane su posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva

Kako ostvariti pravo na korištenje posebne upisne kvote?

Za upis studijskih programa u posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva kandidati se prijavljuju izravno na fakultete