Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje jednom godišnje, a namijenjen je financiranju programa/projekata udruga hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država

Kroz stalnu financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države. Programom pomoći hrvatskoj nacionalnoj manjini želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.  

Na Javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatske nacionalne manjine (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije hrvatske nacionalne manjine) koje obavljaju djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske niti pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Opširnije informacije o natječaju, postupku, uvjetima i kriterijima za dodjelu financijske potpore dostupne su na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za dodatne informacije obratite nam se izravno putem e-maila manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr.