Prijavite se za cijepljenje protiv COVID-19!

Dana 1. ožujka 2021. godine pokrenut je sustav prijavljivanja građana zainteresiranih za cijepljenje protiv COVID-19. Osim prijavama svojim liječnicima obiteljske medicine, građanima je dostupna web prijava ili poziv na besplatan broj 0800 0011

Svi hrvatski državljani i osobe s prebivalištem i boravištem u Hrvatskoj mogu se prijaviti za cijepljenje preko Službene internetske stranice Ministarstva zdravstva za prijavu na cijepljenje protiv COVID-19, ili telefonom na 0800 0011 gdje će njihove prijave biti zaprimljene i zabilježene u središnjem evidencijskom sustavu. Kao i do sada, građanima s kroničnim bolestima preporučujemo da se najprije prijave preko svojih liječnika obiteljske medicine, koji će potvrditi njihovo zdravstveno stanje i odrediti prioritetno mjesto na listi cijepljenja.

Nepokretne ili teže pokretne osobe također se prijavljuju za cijepljenje svom liječniku obiteljske medicine koji će organizirati cijepljenje prilikom kućnog posjeta.

Nakon zaprimljene prijave, obavijest o mjestu i terminu cijepljenja građani će primiti e-mailom, sms-porukom ili telefonski (ovisno o odabiru prilikom prijave). 
Osobe od 65 godina i više imaju prednost pred osobama mlađe životne dobi. 
Cijepljenje se provodi u ordinacijama obiteljske medicine (osobito za kronične bolesnike), u Županijskim zavodima za javno zdravstvo i na punktovima za masovno cijepljenje. Ovisno o dostupnim količinama cjepiva, sustav će se nadograđivati i prilagođavati potrebama građana i zdravstvenih djelatnika.

MISLI NA DRUGE, CIJEPI SE!