Sustav mirovinskog osiguranja

Prva dva stupa mirovinskog osiguranja su obvezna i doprinose za njih poslodavac izdvaja iz vaše plaće. Treći je dobrovoljan, a ulaganjem u njega dobivate državne poticaje

Sustav mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj zasniva se na tri stupa osiguranja - prva dva su obvezna i doprinose za njih poslodavac izdvaja iz vaše plaće, a treći je dobrovoljan.
 

Prvi stup

Prvi stup mirovinskog osiguranja je obvezan i u nadležnosti je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Poslodavac iz vaše plaće obračunava 15% bruto iznosa i uplaćuje ga u Državnu riznicu.

Osobama osiguranim samo u I. stupu (osobama koje su 2002. godine, u vrijeme uvođenja drugog stupa imale više od 50 godina ili osobe koje su imale manje od 50, a više od 40 godina života, a nisu se dobrovoljno uključile u II. stup), obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje iz njihove plaće u visini 20%. 

Prvi stup se temelji na načelu međugeneracijske solidarnosti i iz njega se isplaćuju mirovine današnjih umirovljenika. Osiguranicima koji su bili osigurani samo u I. stupu mirovinskog osiguranja određuje se mirovina na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju.

 
Drugi stup

Drugi stup je također obvezno mirovinsko osiguranje i uređen je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima. Njima upravljaju posebna mirovinska društva koja su u privatnom vlasništvu, a pod nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).  
 
Ako ste osiguranik obvezno osiguran i u II. stupu, poslodavac iz vaše plaće izdvaja pet posto bruto iznosa i uplaćuje ga u obvezni mirovinski fond koji ste vi izabrali. Ako odlučite promijeniti obvezni mirovinski fond, sve što je dotad uplaćeno prenosi se u novi fond. Svaki fond točno vodi sredstva za svakog pojedinog zaposlenika i uvećava ih za prinos koji je ostvario na temelju ulaganja tih sredstava. 

Stanje osobnog računa nakon registracije možete pratiti putem interneta na stranici Središnjeg registra osiguranika (Regos).

Vaše stanje računa

Za registraciju vam je potreban PIN (osobni identifikacijski broj) koji možete dobiti na šalterima Regosa u svim poslovnicama Fine.
 
Osiguranicima osiguranim u I. i II. stupu omogućuje se izbor povoljnije mirovine. Možete izabrati mirovinu kao da ste bili osigurani samo u I. stupu ili osnovnu mirovinu iz I. stupa, a iz drugog stupa mirovinu na temelju individualne kapitalizirane štednje. Mirovina se određuje na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.
 

Treći stup 

Treći mirovinski stup je dobrovoljan i u nadležnosti je društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Taj je stup sličan investicijskom fondu jer vaš novac ulaže u dionice, obveznice i novčane depozite, ali uz određena zakonska ograničenja.

Štednjom u dobrovoljnom mirovinskom fondu ostvarujete pravo na državna poticajna sredstva koja iznose 15 posto od uplaćenog doprinosa u prethodnoj kalendarskoj godini, najviše do 750 kn godišnje.

Ušteđena sredstva na računu III. stupa možete podići najranije s 55 godina života putem jednog od odabranih oblika mirovine, bez obzira na radni status.
Ako ste postali član Fonda do 31.12.2018. godine možete ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina života.
Dobrovoljni mirovinski fond možete promijeniti, ali pazite na visinu troškova toga prelaska.


Dodatne infromacije:

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Zakon o mirovinskom osiguranju


Povezane e-usluge:

Moj račun - REGOS