Vozačka dozvola – opće informacije

Od 1. srpnja 2013. godine izdaju se vozačke dozvole u obliku kartice, no one izdane do tog datuma vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do siječnja 2033. godine

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole može podnijeti hrvatski državljanin koji je na području Republike Hrvatske nastanjen i ima prijavljeno prebivalište, hrvatski državljanin koji u Republici Hrvatskoj privremeno boravi i ima prijavljeno boravište u razdoblju od najmanje 185 dana, državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu EGP-a) koji na području Republike Hrvatske ima uobičajeno prebivalište odnosno koji se na području Republike Hrvatske školuje te stranac koji na području Republike Hrvatske boravi najmanje 185 dana u kalendarskoj godini te ima odobren privremeni ili stalni boravak.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, obnavljanje, nadomještanje ili zamjenu, podnosite bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola, bez obzira gdje u Hrvatskoj imate prebivalište, boravište, uobičajeno prebivalište, odnosno gdje se školujete ili imate privremeni ili stalni boravak, a za izdavanje vozačke dozvole možete odabrati redovni, ubrzani ili žurni postupak. Obrazac zahtjeva ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka. 

Zahtjev za izdavanje prve HR vozačke dozvole na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca HR vozačke dozvole zbog oštećenosti, produženja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i sl. možete podnijeti elektroničkim putem kroz portal e-Građani, a vozačka dozvola se izdaje SAMO u redovnom postupku.
 
Ako vam je u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili vozačka dozvola izdana nakon 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled vam nije bitno promijenjen, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju.
 
Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od deset godina, kao i dozvola za upravljanje vozilima instruktoru vožnje i vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe. Dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina.  

Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni nadzor u kraćem razdoblju, vozačka dozvola se izdaje s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu. Ovaj rok ne može biti kraći od jedne godine. 
 
Vozačku dozvolu izdanu u redovnom postupku preuzimate u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev za njeno izdavanje u roku od 30 dana od dana predaje zahtjeva. Prilikom podnošenja zahtjeva u redovnom postupku možete zatražiti preuzimanje vozačke dozvole putem dostavne službe na adresu prebivališta ili boravišta, uobičajenog prebivališta, odnosno odobrenog privremenog ili stalnog boravka. Vozačku dozvolu izdanu u ubrzanom postupku preuzimate u roku 3 radna dana od dana predaje zahtjeva, u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj ste zahtjev podnijeli.  Vozačku dozvolu izdanu u žurnom postupku u roku od 24 sata od predaje zahtjeva preuzimate samo u Policijskoj upravi zagrebačkoj (Heinzelova 98).
 
Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u idućih 90 dana od dana isteka rokova propisanih za izradu vozačke dozvole, nadležno tijelo će poništiti vozačku dozvolu.
 
Više informacija o procedurama vezanim uz vozačku dozvolu potražite na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova - Vozačka dozvola.