Vozačka dozvola – opće informacije

Od 1. srpnja 2013. godine izdaju se vozačke dozvole u obliku kartice, no one izdane do tog datuma vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do siječnja 2033. godine

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, obnavljanje, nadomještanje ili zamjenu, podnosite bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola, bez obzira gdje u Hrvatskoj imate prebivalište, boravište, uobičajeno prebivalište, odnosno gdje se školujete ili imate privremeni ili stalni boravak, a za izdavanje vozačke dozvole možete odabrati redovni, ubrzani ili žurni postupak. Obrazac zahtjeva ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka. 

Zahtjev za izdavanje prve HR vozačke dozvole na temelju uvjerenja o položenom vozačkom ispitu i za zamjenu obrasca HR vozačke dozvole zbog oštećenosti, produženja važenja, upisa ili brisanja kategorija, ispravka podataka i sl. možete podnijeti elektroničkim putem kroz portal e-Građani, a vozačka dozvola se izdaje SAMO u redovnom postupku.
 
Ako vam je u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili vozačka dozvola izdana nakon 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled vam nije bitno promijenjen, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju.
 
Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od deset godina, kao i dozvola za upravljanje vozilima instruktoru vožnje i vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe. Dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina.  

Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni nadzor u kraćem razdoblju, vozačka dozvola se izdaje s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu. Ovaj rok ne može biti kraći od jedne godine. 
 
Vozačku dozvolu izdanu u redovnom postupku preuzimate u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ste podnijeli zahtjev za njeno izdavanje u roku od 30 dana od dana predaje zahtjeva. Prilikom podnošenja zahtjeva u redovnom postupku možete zatražiti preuzimanje vozačke dozvole putem dostavne službe na adresu prebivališta ili boravišta, uobičajenog prebivališta, odnosno odobrenog privremenog ili stalnog boravka. Vozačku dozvolu izdanu u ubrzanom postupku preuzimate u roku 3 radna dana od dana predaje zahtjeva, u policijskoj upravi u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj ste zahtjev podnijeli.  Vozačku dozvolu izdanu u žurnom postupku u roku od 24 sata od predaje zahtjeva preuzimate samo u Policijskoj upravi zagrebačkoj (Heinzelova 98).
 
Ako vozač ne preuzme vozačku dozvolu u idućih 90 dana od dana isteka rokova propisanih za izradu vozačke dozvole, nadležno tijelo će poništiti vozačku dozvolu.
 
Više informacija o procedurama vezanim uz vozačku dozvolu potražite na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova – Vozačka dozvola.