Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom je javna isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom. na parkirališnom mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno znakom pristupačnosti

Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju fizičke osobe.
 
Osobe s invaliditetom koje imaju regulirano prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj, s utvrđenim 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno, osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje, koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % te  su upisane registar osoba s invaliditetom, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
 
Pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom imaju i udruge.
 
Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom, ili se ta osoba nalazi u vozilu.
 
Pravila korištenja parkirališnih mjesta, koja su obilježena znakom pristupačnosti, kao i korištenje ostalih parkirališnih mjesta od strane osoba s invaliditetom, uređuju jedinice lokalne samouprave na svome području.
 
Novi pravilnici  

Zahtjev za izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Postupak izdavanja pokreće se podnošenjem zahtjeva na adresu Agencije za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d. o. o.:
tel.: +385 1 3657 610
adresa: Savska cesta 31, HR-10 000 Zagreb
e-mail: akd@akd.hr.
 
Više informacija na mrežnim stranicama AKD d.o.o.: mosi.akd.hr.
Upiti na adresu: korisnicka.podrska@akd.hr.
 

PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1000,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba koja svoju Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom ustupi drugoj osobi na korištenje te se može oduzimanjem Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom privremeno onemogućiti korištenje iste u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1000,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba koja neovlašteno koristi Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom.
 
Nadzor i kontrolu korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom i parkirališnih mjesta namijenjenih za osobe s invaliditetom obavljaju policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, inspektori ministarstva nadležnog za promet te prometni redari i komunalni redari.