Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od 6. do 15. godine života, a za djecu s većim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života

Upis u prvi razred

Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u osnovnu školu. Prije donošenja odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze

Prehrana i prijevoz učenika

Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi, u skladu s propisanim normativima. Osiguravanje prijevoza učenika osnovnih škola obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ocjenjivanje i provjere znanja

Učenici jednog razreda ne smiju pisati više od jednog testa dnevno, niti više od četiri tjedno. Usmene provjere znanja mogu se provoditi na svakom satu bez najave

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole

Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti poseban su oblik nastave koji vašem djetetu omogućuje poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima

Nastava u kući i zdravstvenoj ustanovi

Ako vaše dijete zbog većih motoričkih teškoća, kronične bolesti ili oporavka kod kuće ne polazi nastavu, škola će organizirati nastavu u vašem domu. U zdravstvenim ustanovama u kojima se liječi veći broj djece organizirana je i tzv. nastava u zdravstvenoj ustanovi

Promjena škole

Dijete u pravilu upisujete u najbližu osnovnu školu, ali ga - uz odobrenje ravnatelja - možete upisati u drugu školu

Pedagoške mjere u osnovnoj školi

Učeniku koji se neprihvatljivo ponaša može biti izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora ili preseljenja u drugu školu

Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

Osobe starije od 15 godina koje nisu završile osnovnu školu mogu to učiniti besplatno, a prijavljuju se pri nadležnom uredu državne uprave