Upis u prvi razred

Dijete ste obvezni upisati u školu ako je do 1. travnja tekuće godine navršilo šest godina. Za nešto mlađe dijete možete tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu možete odgoditi samo ako dijete ima većih zdravstvenih teškoća

Ako vaše dijete do 1. travnja tekuće godine navrši šest godina, dužni ste ga upisati u školu. Prije upisa dijete mora proći pregled kojim će stručno povjerenstvo utvrditi njegovo psihofizičko stanje i dati vam potvrdu o spremnosti djeteta za školu. 
 

Raspored pregleda

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece pronaći ćete tijekom velječe u medijima, na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica ureda državne uprave u županijama, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

Dijete trebate dovesti u školu kojoj pripada prema adresi prebivališta, a ako pregledu ne možete pristupiti u predviđeno vrijeme, dužni ste o tome obavijestiti školu i dogovoriti drugi termin.
 

Potrebni dokumenti

Za upis djeteta u prvi razred ne trebate pribavljati dokumente, ali u slučaju da vaše dijete ima određenih teškoća te da mu je potrebna posebna pomoć ili oblik poučavanja, potrebna vam je dokumentacija drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.
 

Prijevremeni upis

Prijevremeni upis u školu možete zatražiti ako vaše dijete do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života, s tim da se djeci koja prije 31. kolovoza ne navršavaju šest godina života neće odobriti upis.

Pisani zahtjev podnosite uredu državne uprave nadležnom za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja koji će dijete uvrstiti u popis za utvrđivanje psihofizičkog stanja. 

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program dužni ste osim zahtjeva dostaviti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta, a ako vaše dijete nije pohađalo dječji vrtić, bit će upućeno na psihološko testiranje kako bi se utvrdila njegova spremnost za uključivanje u osnovno obrazovanje.
 

Odgoda upisa

Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu godinu.

Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako:
  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj. 


Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Roditelj može Uredu podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole za dijete  kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

Osim zahtjeva roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Vašem djetetu može se je odobriti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od jedne školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja. Ako se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u prvi razred osnovne škole vi - kao roditelj ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.
 
 

Privremeno oslobađanje od započetog školovanja

Ako vaše dijete zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovnoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući, možete osnovnoj školi koju vaše dijete pohađa podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od već započetog školovanja.

Osim zahtjeva obvezno dostavljate medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta.

Vaše dijete može biti oslobođeno pohađanja nastave najdulje godinu dana.
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje