Zadruge hrvatskih branitelja

Uključivanjem u zadrugu osiguravate zajednički nastup na tržištu, a za početak rada zadruge možete dobiti novčanu potporu u iznosu od 150.000 kuna

Zadrugarstvo je poseban oblik poduzetništva koje vam omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti i zajednički nastup na tržištu.

Za kandidiranje za ovu potporu u zadruzi mora aktivno djelovati najmanje dvije trećine članova koji ujedno imaju utvrđen status hrvatskog branitelja ili djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja.

Zahtjevi za potporu primaju se nakon objavljenog javnog poziva. Uvjete, obrasce zahtjeva i popis potrebnih dokumenata za prijavu i upute za podnositelja zahtjeva možete pronaći na stranicama Ministarstva tijekom razdoblja u kojem je poziv otvoren 

Aktualni javni pozivi.


Pomoć u osnivanju

Potrebnu pomoć i informacije o osnivanju zadruga pružaju referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja koji se biraju svake godine javnim pozivom.