Kupovanje preko interneta iz inozemstva

Kupujete li robu izvan Europske unije, na pošiljku ćete platiti carinu i porez ovisno o vrijednosti pošiljke

Kupovina putem interneta postaje sve popularnija, a pogotovo se često koristi za kupnju predmeta iz inozemstva. Trebate međutim voditi računa da se na svu robu kupljenu putem interneta koja prispijeva u poštanskim pošiljkama iz zemalja izvan Europske unije i koja nema status robe Zajednice obračunava carina i porez na dodanu vrijednost (PDV).

Obračun carinskih i poreznih davanja ovisi o vrijednosti pošiljke, pod uvjetom da se ne radi o robi koja je predmet carinskih i poreznih oslobođenja.

Osnovica za obračun carine i poreza je vrijednost robe uvećana za pripadajuće troškove (npr. transporta iz treće zemlje).
 

Oslobođenje od carine i poreza

Pošiljke zanemarive vrijednosti do 22 eura u kunskoj protuvrijednosti oslobođene su carine i PDV-a. 

Nekomercijalne pošiljke do 45 eura u kunskoj protuvrijednosti koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi oslobođene su plaćanja carina i PDV-a.

Navedeno oslobođenje za nekomercijalne pošiljke do 45 eura je ograničeno, po pošiljci, na količine, za sljedeće vrste roba:

Duhanski proizvodi:
  • 50 cigareta
  • 25 cigarilosa (cigare čija je maksimalna težina tri grama svaka)
  • 10 cigara
  • 50 grama duhana za pušenje ili 
  • proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda.

Alkoholi i alkoholna pića:
  • destilirana pića i alkoholi s volumnim udjelom alkohola većim od 22 posto vol.; nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola od 80 posto vol. ili većim: jedna litra, ili
  • destilirana pića i alkoholi te aperitivi s vinskom ili alkoholnom bazom, tafija, sake ili slična pića s volumnim udjelom alkohola od najviše 22 posto; pjenušava vina, desertna vina; jedna litra ili proporcionalna kombinacija ovih različitih proizvoda, i
  • mirna vina: dvije litre.

Parfemi:
  • 50 grama parfema ili
  • 0,25 litara toaletne vode.
 

Plaćanje PDV-a

Pošiljke zanemarive vrijednosti do 150 eura u kunskoj protuvrijednosti po pošiljci, osim alkoholnih proizvoda, parfema i toaletnih voda, duhana i duhanskih proizvoda, uvoze se oslobođene od plaćanja uvoznih carina. No, na sve takve pošiljke čija je vrijednost veća od 22 eura u kunskoj protuvrijednosti, obračunava se PDV.


Obračun

Na utvrđenu carinsku vrijednost robe obračunava se carina po stopi propisanoj carinskom tarifom Europske unije, a ovisi o tarifnom broju u koji se roba razvrstava. 

Carinska tarifa.

U carinsku vrijednost robe ulazi i adekvatan dio troškova prijevoza od treće zemlje do EU. Ukoliko roba podliježe obračunu posebnog poreza ili trošarina on se obračunava sukladno zakonima o posebnom porezu za određenu vrstu robe ili sukladno Zakonu o trošarinama.

Također, na carinsku vrijednost robe uvećanu za iznos carine, posebnog poreza ili trošarina obračunava se PDV, ovisno o stopi koja je propisana za određenu vrstu robe.

Prilikom carinjenja pošiljke određene troškove kao naknadu za carinsko posredovanje zaračunava i Hrvatska pošta.


Odbijanje obračuna

Carinski pregled poštanske pošiljke i obračun uvoznih davanja obavlja se u Službi za RGP Pošta, Branimirova 4, Zagreb, bez prethodnog pozivanja primatelja robe. Pošiljka se potom poštom dostavlja primatelju uz obračun. Ako kao primatelj ne želite prihvatiti obračun, možete vratiti pošiljku i preko špeditera zatražiti provedbu redovnog postupka carinjenja.

Za pošiljke koje stižu putem Hrvatske pošte d.d. (HP) obračun se vrši na obrascu Obračun davanja (usmeno deklariranje). Ne treba podnositi carinsku deklaraciju za robu do 1000 eura za komercijalne i nekomercijalne pošiljke.
 

Pošiljke preko kurirskih operatera

Pošiljke koje stižu putem operatera brze dostave (npr. DHL, Overseas i sl.) ne mogu koristiti jednostavniji postupak usmenog deklariranja i obračuna putem obrasca Obračun davanja, već se mora podnijeti uvozna carinska deklaracija - što znači i trošak špeditera.
 
Za sve pošiljke koje se carine, a podnesene su putem kurirskih operatera obvezan je EORI broj kao uvjet carinjenja. Obrazac zahtjeva za dodjelu EORI broja možete preuzeti sa stranica Carinske uprave

Zahtjev za dodjelu EORI broja.


Kupovanje lijekova

Preko interneta nemojte naručivati lijekove iz trećih zemalja za osobnu uporabu ili za druge osobe. Medicinske proizvode kao što su zavoji, flasteri, udlage, štake i slično možete naručivati preko interneta ali samo za vlastitu uporabu.