Udruge

Osnivanje i registracija udruga

Nadležni uredi državne uprave imaju obvezu po isteku roka za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama izraditi izvješće o udrugama koje to nisu učinile

Prijava nepravilnosti u radu udruga

Saznajte kojim institucijama i na koji način možete prijaviti nepravilnosti u radu udruge

Sufinanciranje velikih športskih manifestacija

Središnji državni ured za šport raspisuje Javni poziv za sufinanciranje športskih udruga koje organiziraju velike športske manifestacije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Obveze udruge nakon osnivanja

Pročitajte više o obvezama udruge nakon podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga RH

Unutarnje ustrojstvo udruge

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično) na području cijele Republike Hrvatske

Neformalna udruga

Na neformalne udruge primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima

Prijava promjena

Za prijavu promjena potrebno je podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske

Prestanak djelovanja udruge

Doznajte informacije o brisanju iz Registara kao i o stečaju i likvidaciji

Statusne promjene

Informirajte se o mogućnostima pripajanja, spajanja i podjele udruge

Registracija stranih udruga

Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Prijava promjena i prestanak djelovanja udruga

Doznajte kako se registriraju promjene udruga, te informacije o brisanju iz Registara kao i o stečaju i likvidaciji, i o pripajanju, spajanju i podjeli udruge

Računovodstvo udruga

Saznajte sve o platnom prometu, obveznim evidencijama i knjigovodstvenim izvještajima udruga

Gospodarska djelatnost udruga

Udruga smije obavljati gospodarske djelatnosti, ali ne radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe

Imovina udruga

Doznajte što je imovina udruga te kako se raspodjeljuje u slučaju prestanka djelovanja udruge

Udruge u poreznom i carinskom sustavu

Doznajte kad su udruge obveznici poreza na dobit, a kad poreza na dodanu vrijednost

Druge obveze udruge

Informirajte se o korištenju glazbe u prostorima udruga, te o plaćanju naknade za korištenje glazbe ZAMP-u i plaćanju naknade HDS ZAMP-u i HRT pretplate

Podrška djelovanju udruga

Saznajte kakvu podršku udruge mogu dobiti od državnih tijela i javnih institucija te gdje mogu dobiti besplatne usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe

Potpore projektima otočnih udruga

Udruge registrirane na hrvatskim otocima svoje projekte mogu (su)financirati potporama iz državnog proračuna

Sufinanciranje športskih udruga

Doznajte koje su mogućnosti za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnih športsko-rekreativnih aktivnosti