Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Svi zainteresirani građani mogu na jednostavan način doći do informacije koja su savjetovanja u tijeku i uključiti se u njih

Povezane e-usluge:

e-Savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata neizostavni je dio suvremenog, demokratskog procesa upravljanja javnim politikama, ali i jedan od ključnih koraka u jačanju otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada državnih tijela.

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s određenom javnom politikom.

Time se podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavaju neuočene slabosti i negativni učinci javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. Vlada se savjetuje sa zainteresiranom javnošću kako bi pri razvoju politika osigurala svoju informiranost o širokom spektru iskustava, različitih pristupa te uzima u obzir utjecaj prijedloga na različite sektore društva. Za predstavnike zainteresirane javnosti, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javne politike u ime skupina i interesa koje zastupaju.


e-Savjetovanja

Središnji portal „e-Savjetovanja“ omogućuje jednostavan pristup svim otvorenim savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonosi kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupina u procesu oblikovanja javnih politika.

Više o Portalu "e-Savjetovanja" možete saznati na sljedećoj poveznici

e-Savjetovanja.

 
TIJELO DRŽAVNE UPRAVE / JAVNO TIJELO KOORDINATOR/ICA ZA SAVJETOVANJE KONTAKT
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
 
glasnogovornik@mvep.hr 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Maria Zidrum
mzidrum4@mup.hr
01 61 22 422
 
MINISTARSTVO OBRANE Dražen Palaić 01 4568 029
drazen.palaic@morh.hr
MINISTARSTVO FINANCIJA Sanja Bach
Vesna Krsnik

sanja.bach@mfin.hr
 vesna.krsnik@porezna-uprava.hr
01 2386 956
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zrinka Oreb 01 3714 522
zrinka.oreb@pravosudje.hr
MINISTARSTVO UPRAVE Josip Osmann 01 2357 559
josip.osman@uprava.hr
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Daliborka Nović daliborka.novic@mgipu.hr
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Ivana Matošin 01 3696 454
ivana.matosin@mrms.hr
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Ivana Popovac ivana.popovac@mdomsp.hr
MINISTARSTVO KULTURE Melita Holetić 01 4866 255
melita.holetic@min-kulture.hr   
MINISTARSTVO TURIZMA Bosiljko Domazet
Anđelka Ćorluka
Bosiljko.Domazet@mint.hr

01 6169 194
andelka.corluka@mint.hr
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ida Rusteni
Snježana Papić
 
01 6109 952
ida.rusteni@mps.hr 
01 6106 145
snjezana.papic@mps.hr
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Alen Čuljak 01 4594 363
Alen.Culjak@mzo.hr
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE Kristina Tekić 01 3717-251
kristina.tekic@mzoe.hr
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Goran Škec 01 3784 537
goran.skec@mmpi.hr
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ana Vraneša 01 610-6247
Ana.Vranesa@mingo.hr
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Mihajla Ljubičić

01 4569 148
mihajla.ljubicic@mrrfeu.hr
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA Biljana Orlić 01 2308 935
biljana.orlic@branitelji.hr
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Kristina Sekačić 01 4559 256
Kristina.Sekacic@miz.hr
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Marija Antolin 01 6448 862
marija.antolin@midim.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Sara-Sanela Butorac 01 604 2987
sarasanela.butorac@sdus.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA Tanja Didak Prekpalaj 01 4400 865
Tanja.Didak-Prekpalaj@rdd.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU Saša Čaldarević 01 4599 883
sasa.caldarevic@sredisnjanabava.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE Sara Jakupis 01 4659 791
sara.jakupis@sduosz.hr
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Dubravka Severinski 01 6444 685
dseverinski@hrvatiizvanrh.hr  
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA Ivana Medarić
 
Svjetlana Prusec Milnović
01 6165 486
ivana.medaric@dgu.hr
 
01 6165 489
svjetlana.prusec.milnovic@dgu.hr
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD Sanja Nikolić 01 4565 733
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Karla Štingl 01 6106 104
kstingl@dziv.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO Slavica Skračić 01 5630 021
slavica.skracic@dzm.hr
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Andrea Galić – Nagyszombaty GalicA@dzs.hr
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ina Volmut 01 4609 041
ina.volmut@pristupinfo.hr
URED ZA UDRUGE VLADE RH Nemanja Relić 01 4599 818
nemanja.relic@udruge.vlada.hr
URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE RH Mihaela Bošnir Mihaela.Bosnir@vlada.hr
URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE RH Krešimir Margaletić 01 6303 761
kresimir.margaletic@uljppnm.vlada.hr
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE RH Sandra Đuka 01 6303 762
sandra.djuka@urs.vlada.hr
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Tomislav Žižak Čerin 01 6173 228
tomislav.zizak.cerin@hanfa.hr
HRVATSKA NARODNA BANKA Dejana Rebernik dejana.rebernik@hnb.hr
 


Dodatne informacije:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata