Projekt posebnih upisnih kvota za studente pripadnike hrvatske nacionalne manjine

Osigurane su posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva

Na pet hrvatskih visokih učilišta: Sveučilište u ZagrebuHrvatsko katoličko sveučilišteSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuSveučilište u Zadru te Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru, u akademskoj godini 2020./2021. osigurane su posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, čime se s uspjehom provodi jedan od vrlo značajnih projekata kojim se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom, i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakidašnjeg života te stjecanjem kvalitetnog obrazovanja.

Posebna kvota odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012): na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na hrvatske iseljenike i njihove potomke u prekooceanskim i europskim državama.