Zamjena vozačke dozvole

Ako posjedujete vozačku dozvolu države članice EGP-a ili inozemnu vozačku dozvolu izdanu u nekoj drugoj stranoj državi, u oba slučaja obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka

Vozačka dozvola se izdaje bez obveze polaganja dodatnih ispita, a uz zahtjev za njezino izdavanje prilažete:
  • vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a / inozemnu vozačku dozvolu 
  • prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz nje ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
  • jednu fotografiju veličine 35x45 milimetara* (vidi članak Vozačka dozvola - opće informacije)
  • dokaz o uplati 151 kune odnosno 181,00 kune kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača (redovni postupak), 200 kuna (ubrzani postupak), odnosno 450 kuna (žurni postupak), za obrazac vozačke dozvole.
 Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/ inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, prilažete i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a/inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja, za svaku kategoriju.

Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a/inozemne vozačke dozvole, odnosno datum njezinog izdavanja u Hrvatskoj ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

Vozačkom dozvolom izdanom u državi članici EGP-a možete upravljati vozilom na cesti sve dok je ona važeća, dakle do isteka roka na koji je izdana. Navedenu vozačku dozvolu niste u obvezi mijenjati za hrvatsku niti u slučaju da vam je država članica EGP-a vozačku dozvolu izdala na temelju inozemne vozačke dozvole. Važećom inozemnom vozačkom dozvolom možete upravljati vozilom na cesti za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Hrvatsku, kada ste u obvezi inozemnu zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu. Ako je inozemnoj vozačkoj dozvoli u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje hrvatske, protekao rok važenja više od šest mjeseci, ne možete ju zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu - u  tom slučaju morate polagati vozački ispit u Republici Hrvatskoj.