Zamjena vozačke dozvole

Ako posjedujete vozačku dozvolu države članice EGP-a ili inozemnu vozačku dozvolu izdanu u nekoj drugoj stranoj državi, u oba slučaja obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a vi svojim potpisom potvrđujete točnost ispisanih podataka

Vozačka dozvola se izdaje bez obveze polaganja dodatnih ispita, a uz zahtjev za njezino izdavanje prilažete:
  • vozačku dozvolu izdanu u državi članici EGP-a / inozemnu vozačku dozvolu 
  • prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz nje ne može zaključiti za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne starije od šest mjeseci (vrijedi samo za inozemnu vozačku dozvolu)
  • jednu fotografiju veličine 35x45 milimetara* (vidi članak Vozačka dozvola - opće informacije)
  • dokaz o uplati 20,04 EUR, odnosno 24,02 EUR kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača (redovni postupak), 26,54 EUR za ubrzani postupak, odnosno 59,73 EUR za žurni postupak.
Pomoću sustava e-Pristojbe pristojbeni obveznici mogu propisane pristojbe i naknade, umjesto državnim biljezima ili uplatnicama, plaćati brže i jednostavnije putem svojih bankovnih kartica (za tekući račun, žiro-račun ili kreditnim karticama) kao što su Visa, Maestro, MasterCard i Diners.

Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/ inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, prilažete i potvrdu nadležnog tijela države članice EGP-a/inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja, za svaku kategoriju.

Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a/inozemne vozačke dozvole, odnosno datum njezinog izdavanja u Hrvatskoj ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a/inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

Vozačkom dozvolom izdanom u državi članici EGP-a možete upravljati vozilom na cesti sve dok je ona važeća, dakle do isteka roka na koji je izdana. Navedenu vozačku dozvolu niste u obvezi mijenjati za hrvatsku niti u slučaju da vam je država članica EGP-a vozačku dozvolu izdala na temelju inozemne vozačke dozvole. Važećom inozemnom vozačkom dozvolom možete upravljati vozilom na cesti za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Hrvatsku, kada ste u obvezi inozemnu zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu. Ako je inozemnoj vozačkoj dozvoli u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje hrvatske, protekao rok važenja više od šest mjeseci, ne možete ju zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu - u  tom slučaju morate polagati vozački ispit u Republici Hrvatskoj.