Lažni mailovi - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Mail pošiljatelja info@hzzo-portal.com nije službeni mail sustava e-Građani, ali se kao takav predstavlja

Upozoravamo sve primatelje navedene poruke da se radi o lažnoj poruci i da je ne otvaraju niti da koriste poveznice unutar poruke. Pravo koje se u poruci navodi ne postoji u hrvatskom sustavu zdravstvene zaštite i radi se o prijevari. Savjetujemo da poruku obrišete i da na nju ne odgovarate.

U naslovu maila stoji "Službeno potvrđena prijava automatskog zahtjeva za nadoknadu troškova zdravstvene zaštite", dok u sadržaju piše "Obavještavamo Vas da je sukladno općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), automatski obračunat i odobren povrat troškova za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 116,19 eura.
Izračun je napravljen na temelju obračunatih računa za zdravstvene usluge i Vašeg neto prihoda u prošloj godini.
Za više informacija, molimo Vas da skenirate QR kod u privitku ovog emaila i pristupite Vašem e-građanin portalu uz generirani kod 927311 koji će vrijediti sljedećih 48 sati radi sigurnosti.
 
Naglašavamo da je kod generiran isključivo za Vaše korištenje i ne smije biti dijeljen s drugim osobama.
Također, molimo Vas da pristupite portalu unutar 48 sati kako biste bili sigurni da će Vaš kod biti važeći. Kod će biti automatski deaktiviran nakon tog vremena.
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi obračuna ili isplate, stojimo Vam na raspolaganju putem ove e-mail adrese ili putem službenih kanala naše web stranice. 
Napominjemo da je od 1. ožujka 2023. godine uvedena nova obveza zahtjevnog postupka za povrat troškova zdravstvene zaštite.
Molimo Vas da unutar 3 dana od primitka računa, iste učitate na Vaš e-građanin portal kako biste mogli ostvariti daljnje pravo na povrat troškova. Ukoliko ne učinite tako, Vaš zahtjev za povratom troškova bit će odbijen.
"

Također, u kampanji koja imitira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – obećaje se odobrenje zahtjeva za pomoć za energetsku potporu (plaćanje računa za struju, plin i druge energetske izvore) u iznosu od 211,42 eura.