Hrvatsko iseljeništvo

Položaj i status hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka

Svi hrvatski državljani mogu glasovati i u inozemstvu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske

Olakšano stjecanje hrvatskog državljanstva

Za olakšano stjecanje hrvatskog državljanstva navedene su najznačajnije izmjene koje je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu donio