Položaj i status hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka

Svi hrvatski državljani mogu glasovati i u inozemstvu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske

Hrvatsko iseljeništvo čine hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama te njihovi potomci. Na temelju podataka prikupljenih od strane hrvatskih diplomatskih misija i konzularnih ureda, hrvatskih katoličkih misija i popisa stanovništva u državama u kojima borave te procjena hrvatskih iseljeničkih zajednica, procjenjuje se da izvan Hrvatske živi oko 3.200.000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. 

Hrvatsko iseljeništvo daje izniman doprinos u pogledu gospodarske, kulturne, znanstvene i obrazovne suradnje s Republikom Hrvatskom, a hrvatske iseljeničke zajednice ulažu velike napore provođenjem i sudjelovanjem na brojnim projektima čime njeguju i kontinuirano pridonose očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta.

Vlada Republike Hrvatske osnovala je Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske, a 29 članova su predstavnici hrvatskog iseljeništva/dijaspore.