Olakšano stjecanje hrvatskog državljanstva

Za olakšano stjecanje hrvatskog državljanstva navedene su najznačajnije izmjene koje je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu donio

Vlada RH je u prosincu 2018. na svojoj 131. Sjednici usvojila i uputila u Hrvatski sabor Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu.
Inicirane izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu u primjeni su od 1. siječnja 2020.
 
Najznačajnije izmjene koje Zakon donosi su:

- omogućavanje stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom osoba rođenih u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njihovog rođenja hrvatski državljanin jer se povećava dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21. godine života kako bi im se dala mogućnost da sami podnesu prijavu za svoj upis u knjigu hrvatskih državljana, ukoliko su njihovi roditelji navedeno propustili učiniti do njihove punoljetnosti. Pod istim uvjetima omogućava se stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i osoba starijih od 21. godine života (rođenih nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o hrvatskom državljanstvu, tj. nakon 8. listopada 1991. godine) ako u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona podnesu zahtjev za upis u evidenciju hrvatskih državljana;

- liberalizacija uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem za iseljenike i njihove potomke jer se izostavlja generacijsko ograničenje u ravnoj liniji (do sada je bilo ograničenje do 3. stupnja srodstva), a ujedno se oslobađaju obveze poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja;
 
- pojednostavljenje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu dokazima o osobnom izjašnjavanju pripadnosti hrvatskom narodu, ako je ta činjenica nedvojbeno utvrđena za njihove roditelje;
 
- omogućavanje stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem za maloljetnu djecu čiji je jedan od roditelja stekao hrvatsko državljanstvo temeljem iseljenja iz Republike Hrvatske ili temeljem pripadnosti hrvatskom narodu (do sada je takvo dijete trebalo živjeti u Republici Hrvatskoj da bi moglo steći hrvatsko državljanstvo prirođenjem);
 
- propisuje se davanje svečane prisege osobe koja je stekla hrvatsko državljanstvo prirođenjem.

Vaš zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva možete podnijeti i putem nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.