e-Dnevnik je nedostupan do 8. siječnja 2023.

U tijeku je nadogradnja sustava, a predviđeno trajanje radova je do 8. siječnja u popodnevnim satima
 

U tijeku je prvi dio zimskih praznika, a oni koji su se baš danas željeli prisjetiti ocjena ostvarenih u prvom polugodištu tu radnju u e-Dnevniku ne mogu obaviti.
Naime, u tijeku je nadogradnja sustava. Predviđeno trajanje radova je do 8. siječnja do 18 sati.

Osim na e-Dnevniku za učenike i roditelje te na mobilnoj aplikaciji, radovi na infrastrukturi izvode se i na e-Dnevniku za nastavnike.
Iz CARNET-a kažu i da su o radovima informirali putem distribucijske liste te kroz sustav obavještavanja u e-Dnevniku korisnike informirali o periodu u kojem sustav neće biti dostupan zbog radova.

Radovi koji se izvode odnose se na održavanje sustava i realokaciju potrebnih resursa. Time će se povećati raspoloživi resursi za cjelokupan e-Dnevnik sustav kako bi se u periodima na početku i na kraju školske godine osigurao stabilan rad e-Dnevnika za nastavnike, e-Dnevnika za učenike i roditelje te mobilne aplikacije.