Nova e-usluga - Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore psihoterapeuta

Usluga je objavljena u Katalogu usluga pod temom Poslovanje

Elektroničkom uslugom Postupci vezani uz članstvo Hrvatske komore psihoterapeuta bit će omogućeno podnošenje zahtjeva za upis u imenike, upisnike i evidencije koje Hrvatska komora psihoterapeuta vodi.
E-usluga omogućuje sljedeće:
  • uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana
  • ishođenje rješenja o priznavanju prava za obavljanje djelatnosti psihoterapije dostupne za državljane Republike Hrvatske.
U 2023. godini Hrvatska komora psihoterapeuta planira nastavak digitalizacije:
  • predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom
  • pregled predanih podnesaka
  • obavještavanje o njihovu zaprimanju i urudžbiranju preko korisničkog pretinca na portalu e-Građani.