Reklamacija proizvoda i usluga s nedostatkom

S reklamacijom se obraćate prodavatelju koji, ovisno o vašem zahtjevu, mora zamijeniti proizvod, vratiti vam novac, sniziti cijenu ili otkloniti nedostatak na proizvodu 

Odgovornost za materijalne nedostatke postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda.
 

Podnošenje pisanog prigovora

Trgovci su vam dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora zbog nedostatka proizvoda u svojim poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte.
Obrazac za pisani prigovor možete preuzeti sa stranica zaštite potrošača Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zaštita potrošača

Na zaprimljene prigovore trgovci moraju potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada su zaprimili Vaš prigovor. Ako vam trgovac ne odgovori u zakonskom roku ili ako i nakon zaprimljenog odgovora smatrate da su Vaša prava povrijeđena, za zaštitu svojih prava obratite se Državnom inspektoratu, a uz prijavu trebate priložiti i dokaz kojim je vidljivo da je trgovac zaprimio vaš prigovor.


Rok za obavijest trgovcu

Ako uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, trgovca morate obavijestiti u roku od dva mjeseca otkako ste ustanovili kvar. 

Potrošač se može pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke u roku od dvije godine od dana kada mu je predana stvar,  ako je obavijestio trgovca o nedostatku u propisanom roku.

Kod prodaje rabljenih stvari trgovac može, ukoliko želi, ugovoriti da odgovara za materijalne nedostatke na takvom proizvodu u trajanju od godinu dana, umjesto dvije godine.
 

Zamjena ili povrat novca

U slučaju kada proizvod koji ste kupili ima nedostatak, a vi ste o tome na vrijeme izvijestili trgovca, možete, po svom izboru tražiti popravak stvari ili zamjenu. Ako to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati sniženje cijene stvari ili povrat novca.


Rok za povrat novca

Ako ste se odlučili za raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa, morate trgovcu najprije dati rok za ispunjenje ugovora, odnosno rok da vam isporuči proizvod bez nedostatka ili da ga popravi.

Tek nakon tog roka, ako trgovac ne isporuči proizvod bez nedostatka, možete tražiti povrat uplaćenog iznosa i u zahtjevu trgovcu dati primjeren rok za ispunjenje vašeg zahtjeva. 

Zahtjev za povrat novca zajedno s rokom povrata trgovcu uputite pisanim putem, kako biste se mogli pozvati na svoj dopis u mogućem kasnijem postupku ako trgovac odbije vaš opravdani zahtjev. 

Iako zakonom nije propisano da je uz reklamaciju obvezno priložiti i račun, za sigurnije ostvarenje vaših potrošačkih prava uputno je da proizvod ili uslugu s nedostatkom reklamirate s računom jer ćete tako dokazati da ste uslugu ili proizvod kupili od određenog trgovca, a tako ćete i dokazati da ste proizvod reklamirali u propisanom roku.

 

Dokazivanje nedostataka

U slučaju da se nedostatak na proizvodu ustanovi u roku od šest mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati, te ujedno snositi troškove vještačenja. 

Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od šest mjeseci, a trgovac ne prizna postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaća trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

 

Savjeti i prijave 

Savjet možete dobiti preko besplatnog potrošačkog teleona 0800/414-414. Vaši upiti se zaprimaju svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pitanja u vezi svojih prava ili zahtjev za inspekcijski nadzor možete uputiti i putem interneta, preko aplikacije

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača.

Nakon ispunjavanja i slanja jednostavnog obrasca, sustav će vaš predmet automatski proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Državnom inspektoratu, a vama poslati PIN uz pomoć kojega možete pratiti stanje podnesenog predmeta.