Stručno osposobljavanje bez radnog odnosa

Osoba bez radnog iskustva može se primiti u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na 12 mjeseci

Prema odredbi članka 61.a Zakona o državnim službenicima, osoba bez radnog iskustva može se primiti u državna tijela na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).
 

Radno iskustvo

Vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uračunava se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, koje je uvjet za prijam u državnu službu.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba može polagati državni stručni ispit.
 

Uvjeti i način izbora

Uvjeti i način izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa uređeni su Uredbom o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva uprave

Uvjeti za prijam

Planovi prijama državnih tijela

Izbor kandidata 
 

Dodatne informacije:

Zakon o državnim službenicima

Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima